เล่าสุขกันฟัง

ลุงเงิน กาแฟหม้อดิน l SOOKSIAM @ ICONSIAM

If you have never heard of it, you need to give

Lung Ngen Clay pot Coffee a try!

This Thai coffee stop is over 50 years old and is

fitting right into Malaysians’ love for a good cuppa.

The clay pot brewing process infuses each cup

of coffee with a deep aroma and flavour. 

No matter how you like your coffee, you will

remember Lung Ngen as a truly unique

experience.

 

如果你从未听说过,

你需要尝试一下龙岩煲仔饭咖啡!

这家泰国咖啡店已有 60 多年的历史,

正好符合马来西亚人对好茶的热爱。

瓦罐冲泡过程让每一杯咖啡都充满浓郁

的香气和风味。无论您如何喜欢咖啡,

您都会记得 Lung Ngen 

是一次真正独特的体验。

 

ความภาคภูมิใจ…
กาแฟของพ่อเดินทางไกลไปหลายประเทศ
 
เริ่มต้นจากเมืองสุขสยาม 
 
ลุงเงินผู้ให้กำเนิดแบรนด์ร้านลุงเงินกาแฟหม้อดิน
โดยมีทายาท คุณขวัญ-มณฑล อาจหาญ
รุ่นสองที่สืบสานสูตรการทำกาแฟหม้อดินของ
ภาคเหนือที่ตกทอดมากว่า 50 ปี จนมาถึงปัจจุบันนี้
 
ด้วยเอกลักษณ์ของร้าน มีเคล็ดลับพิเศษจากวิถีชีวิต
คนไทยในสมัยก่อน คือ หม้อดินเผา ที่นำมาทำกาแฟ
จนเกิดภาพจำที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน และมีรสชาติ
ที่แสนอร่อย จากวัตดุดิบ เมล็ดกาแฟจากป่าดอยสะเก็ด
ที่เติบโตมาจากในป่า ได้กลิ่นไอของดอกไม้ป่า ดิน
ลำธาร เมื่อนำมาต้มกับน้ำใบเตยในหม้อดินเผา
คั่วกาแฟจากหม้อดินโดยใช้ถ่าน ทำให้เกิด
กลิ่นหอมอบอวลของกาแฟโบราณที่ไม่เหมือนใคร
 
การสร้างแรงดึงดูดให้ผู้คนสนใจ เมื่อมีการขยับขยาย
กิจการในเมือง ก็ต้องปรับกระบวนการใช้หม้อดินให้
มีความปลอดภัยและทันสมัยขึ้น
แต่ยังคงต้นตำรับภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมอยู่
โดยเปลี่ยนจากใช้หม้อกับเตาถ่านมาใช้ฮีตเตอร์
ขดลวดความร้อนแทน เมื่อคนเห็นหม้อก็สนใจ
เดินเข้ามาชิม ชอบรสชาติก็ติดใจ
 
ปัจจุบันมีร้านตั้งอยู่ในเมืองสุขสยาม
ณ ไอคอนสยาม ชั้น G มีชาวต่างชาติมากมาย
มาท่องเที่ยวและได้มาชิมแล้วติดใจหลายราย
และยังได้รับโอกาสติดต่อเปิดแฟรนไชส์
ที่ต่างประเทศ ทั้งประเทศจีนอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย การขายที่ต่างประเทศ
ยังคงรสชาติของวัตถุดิบดั้งเดิมของไทย
เช่น ใบเตย นม ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
ต้องไปสำรวจตลาดเพื่อเสาะหาวัตถุดิบ
ให้คงรสชาติใกล้เคียงกาแฟโบราณ
ดั้งเดิมให้มากที่สุด