เล่าสุขกันฟัง

เครือล้านนา (อุโมงค์สืบสานล้านนา)

ศิลปิน : สันติ ธรรมรัตน์, สมบูรณ์ สูงขาว และสุวรรณ ละม่อม (ทีมงาน พงษ์พรรณ เรือนนันชัย)
ขนาด :  2.4 x 5.0 x 2.4 เมตร (กว้าง / ยาว / สูง)
วัสดุ : แคนวาส
เทคนิค : สีน้ำมันและสีอะคริลิก
แรงบันดาลใจของทีมวาดภาพประดับอุโมงค์ “เครือล้านนา” ในสุขสยามนี้มาจากภาพประดับวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมล้านนายุคทองที่เก่าแก่ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ แม้จะลบเลือนไปมากตามกาลเวลาแล้วก็ตาม 
ทีมวาดภาพยังคงความนุ่มนวลและอ่อนหวานของลายเครือล้านนาไว้ ทั้งดอกไม้ หมู่นกที่โบยบินอย่างอิสระบนท้องฟ้า ล้วนสะท้อนภาพความสุขใจออกมา นอกจากนี้นี่ยังเป็นการเปิดประตูให้ทุกคนตามไปดูศิลปะล้านนาอันทรงคุณค่า ณ สถานที่จริงต่อไปด้วย