เล่าสุขกันฟัง

โคมปาเต๊ะ

ศิลปิน: ภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และกลุ่มชุมชน ชัยบาติก ภูเก็ต (Pirada Senivongse Na Ayudhya and Chai Batik Community, Phuket)
ขนาด: กว้าง 80 x สูง 100 ซม. (20 โคม), กว้าง 110 x สูง 55 ซม. (30 โคม), กว้าง 160 x สูง 120 ซม. (30 โคม)         
วัสดุ:เหล็กและผ้า
เทคนิค: ดิจิตอลปริ้นท์ และกรรมวิธีทำโคมแบบดั้งเดิม
ภาคใต้ของไทยคือแหล่งรวมวัฒนธรรมอันหลากหลาย อันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่ติดทะเลทั้งสองฝั่ง ในอดีตจึงเป็นดินแดนที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาค้าขาย ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากหลายแหล่ง เช่น วัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี๊ยน วัฒนธรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีส สำหรับการออกแบบโคมไฟนี้ ศิลปินได้หยิบยกโคมสไตล์จีนมาผสมผสานกับผ้าบาติกหรือปาเต๊ะ อันเป็นศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นของภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียและอินเดีย