เล่าสุขกันฟัง

กระด้งรังไหม

ศิลปิน : เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ และวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาด:  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร (4 ใบ) / เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 เมตร (3 ใบ) /เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.6 เมตร (3 ใบ)
วัสดุ :    กก
เทคนิค : สาน
กระดงรังไหมทั้ง 10 ใบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดเรื่องภาพลวงตา ภาพที่ตามองเห็นกับที่ภาพสมองรับรู้ เส้นรอบวงที่เห็นอยู่บนกระด้งรังไหมเหล่านี้จะทำให้ดูเหมือนกระด้งหมุนอยู่ ทั้งที่ความจริงแล้วตัวกระด้งไม่ได้ขยับเลย