เล่าสุขกันฟัง

สวรรค์กลางกรุง

ศิลปิน: วรรณนิศา สมบูรณ์, วรัญญู ช่างประดิษฐ์, วุฒิชัย ใจเขียว, ผดุงพงษ์ สารุโณ, ขวัญฤทัย ขวัญทอง, นัฐวุฒิ กองลี, สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก, เสกสรรค์ ทุมมัย, อัจฉราภรณ์ กล่ำเกลื่อน, สุริยะ แจ้งสว่าง, สิปปกร ชินกลาง, แทนกมล เครือรัตน์, สุภาวดี สงครามศรี 
เทคนิค: สีอะคริลิค
ผลงานการสร้างสรรค์ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สะท้อนความเรียบง่ายตามแบบของคนไทยในอดีตกาล ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายในเรือที่ตลาดน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ หรือบรรยากาศบ้านเรือนริมน้ำที่นับวันยิ่งจะหาชมได้ยาก กลุ่มศิลปินนำความทันสมัยของยุคปัจจุบันไปสอดแทรกและสร้างสรรค์ผลงานที่ดูความร่วมสมัยและเต็มไปด้วยอารมณ์ขัน ผ่านลวดลายเส้นแบบไทยที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น