เล่าสุขกันฟัง

ข้าวรัชมงคล

สินค้า : ข้าวสาร
ภูมิภาพ : ภาคกลาง 
‘ข้าวแห่งความสุข’ ของโรงสีข้าวรัชมงคล สนับสนุนโดย บ.โตโยต้า ประเทศไทย ที่ดำเนินตามแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสม และจำหน่ายแก่ผู้บริโภคในราคายุติธรรม ผลผลิตหลักคือข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องหอมมะลิ