บัตรกำนัล SOOKSIAM LOCAL HERO ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

เมื่อซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ หรือซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในเมืองสุขสยามครบ 1,000 บาท / 1 ใบเสร็จ  นำใบเสร็จมาลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รับ Cash Coupon แทนเงินสดมูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ที่ร้านค้า SOOKSIAM Local Hero ที่ร่วมรายการ ดังนี้

 1. สมุนไพรทุ่งทรายทอง                                   
 2. ผ้าตุ้มทอง                                                                                                     
 3. HATTRA                                                               
 4. ขวัญตา                                                           
 5. กลุ่มวิสาหกิจไทเมืองเพีย                                   
 6. จุ๊บเจลเนอรัล                                                  
 7. ลุงเงินกาแฟหม้อดิน                                     
 8. ข้าวขวัญเมือง                                                 
 9. หมี่โคราชห้าดาว                                          
 10. ก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองปทุม                                 
 11. กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร ต.สันติสุข         
 12. ขนมจีบป้าพิณ                                       
 13. ขนมจีนยายระเบียบ
 14. กาละแมบ้านแม่น้ำ                                       
ระยะเวลาแคมเปญ       : วันที่ 17 - 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการใช้คูปอง  :  ใช้ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

หมายเหตุ 

- จำกัดเพียง 500 ใบ, ขอสงวนสิทธิ์ 1 ใบเสร็จ /1 ท่าน/1 สิทธิ์/วัน ใบเสร็จใช้วันต่อวันเท่านั้น
- เฉพาะการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์ Information เท่านั้น
- บัตรกำนัลใช้แทนเงินสด สำหรับการซื้อสินค้ามูลค่า 100 บาทขึ้นไป
- กรุณาแจ้งและแสดงบัตรกำนัลแก่พนักงานก่อนการใช้สิทธิ์
- บัตรกำนัลใช้แทนเงินสดได้ที่ร้านค้าภายในสุขสยามที่ร่วมรายการเท่านั้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับบัตรที่ชำรุด เสียหาย ไม่สมบูรณ์ หรือพ้นกำหนดอายุการใช้งาน
- บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- บัตรกำนัลนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า