เสน่ห์ความสุข สนุกx3

9 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ( 27 วัน)

เพียงชำระเงินค่าสินค้าผ่าน QR หรือบัตรเครดิตกสิกรไทย 

ภายในสุขสยาม ครบ 350

ต่อที่ 1 รับฟรี Afternoon Tea Set มูลค่า 350.-

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม กระเป๋าสุขสยาม มูลค่า 390.-

ต่อที่ 3 KBANK LOUNGE ชั้น UG โซนภาคกลาง สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย  เพียงแสดงบัตรหรือผู้รับสิทธิ์เสน่ห์ความสุข สนุกx3 พร้อมผู้ติดตาม 2 ท่าน

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

(1) ขอสงวนสิทธิ์การรับ Afternoon tea set ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. เท่านั้น

(2) เพียงโชว์ E-slip หรือ  เซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่าน QR หรือบัตรเครดิตกสิกรไทย รวมมูลค่า 350.- ขึ้นไป เฉพาะร้านค้าภายในสุขสยาม ภายในวันเดียวกัน

(3) จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับแลกของสมนาคุณ เพียง 2,100 สิทธิ์ (100 สิทธิ์/วัน/บัตร ) พร้อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์

(4) แสดง E-Slip จำนวน 2  E-Slip หรือเซลล์สลิปของธนาคารกสิกรไทย รวมมูลค่า 350 บาท ขึ้นไป (สามารถรวบรวมใบเสร็จได้เฉพาะร้านค้าภายในสุขสยาม ภายในวันเดียวกัน)

(5) ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณ  ต้องแลกรับของสมนาคุณ ภายในวันที่ระบุในใบเสร็จเท่านั้น กรณีที่ไม่มารับของสมนาคุณ ตามที่บริษัทฯ กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

(6) ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณ  ไม่สามารถโอนสิทธิการรับของสมนาคุณ ให้กับบุคคลอื่น จะต้องรับของสมนาคุณ ตามที่กำหนดไว้ ของสมนาคุณ ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

(7) ระยะเวลาร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 9 -29 เมษายน 2562 (21วัน) สำหรับ Afternoon Tea Set และ 9 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ( 27 วัน) สำหรับ กระเป๋าสุขสยาม

(8) โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ

(9) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด