เรื่องเราอยากเล่า

สุขเสน่ห์ ภาคกลาง "ตลาดน้ำ" เสน่ห์วัฒนธรรม เสน่ห์การค้าขายแบบไทย หัวใจหลักใน 7 สุข ของสุขสยาม

ใครใคร่ค้า...ค้า ใครใคร่ขาย...ขาย

ประโยคนี้ ภาพในหัวความเป็น “ตลาด”  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ประเทศไหนคงไม่มี และถ้าใครมาเมืองสุขสยาม ด่านแรกที่ทุกคนต้องเข้ามา ปักหมุดความเป็นไทย นั่นก็คือ “ตลาดน้ำ”ภาคกลาง ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ตลาดนึ้เป็นการแสดงเรื่องราวของในอดีต ที่ใช้แม่น้ำลำคลอง เป็นเส้นทางคมนาคม และเกิดเป็นชุมชน ทำให้เกิดการค้า การขายนำผัก ผลไม้ในสวน มาแลกเปลี่ยนกัน โดยเมืองสุขสยาม ก็ได้ยกพื้นที่ อาหารการกิน ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ให้ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งวิถีไทยครบทุกอรรถรส และยังเปิดพื้นที่ให้เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนได้มาค้า มาขาย เสน่ห์วัฒนธรรม เสน่ห์การค้าขายแบบไทยไทย  คือ สุขเสน่ห์ ที่เป็นหัวใจหลัก 1 ใน 7 สุข ของสุขสยาม อีกด้วย

โซนตลาดน้ำ ภาคกลาง นั้นลูกค้าที่เข้ามาจะได้สัมผัสกับประสบการณ์อาหารที่ขึ้นชื่อของภาคกลาง อาทิ ขนมหวาน ของทายเล่น ผลไม้ดอง ก๋วยเตี๋ยว ข้างแกง และอื่นๆ รวมถึงร้านค้า ที่รวมเอกลักษณ์สินค้าความเป็นไทย อย่างเรือนดอกไม้ ซึ่งถ้าใครหาซื้อของฝาก อาทิ เบญจรงค์ ดอกไม้ ของใช้ที่เป็นไทย ร้านนี้ก็มีครบจบที่เดียวเช่นกัน

และที่สำคัญ เมืองสุขสยาม คือ ตัวแทนของวัฒนธรรมไทย ประเพณี และวิถีชุมชน ซึ่งเป็นของจริง คงจะขาดเรื่องราวของ ศิลปะไปไม่ได้ซึ่งสถาปัตยกรรมของในโซนภาคกลาง ก็โดดเด่นที่จะเล่าเรื่องราวในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี เพราะในแต่ละพื้นที่ได้รวบรวมศิลปินชื่อดังถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าเชิงถาวร จะมีรูปร่างเป็นแบบบ้านทรงไทยภาคกลางอย่างชัดเจน รวมถึงที่นั่ง โต๊ะอาหารต่างๆ รวมถึงรายละเอียด เรื่องราวจิตรกรรมไทยร่วมสมัยแผ่นดินของเราชาวสยามซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยถ่ายทอดผ่านเสาในเมือง และ การออกแบบที่แสดงถึงวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน  

เมืองสุขสยาม เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย ที่รวบรวมความเป็นเมืองมหัศจรรย์ ซึ่งใครที่มาไม่ใช่แค่ได้รับแต่ความอิ่มท้อง และจับจ่ายใช้สอยสินค้าอย่างเดียว แต่ประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแน่นอน

วีดีโอพาสุข